Arbetsmiljön – viktigt för alla

brandvarnare

För att du ska kunna utföra ditt jobb på ett säkert sätt gäller det att din arbetsplats är både trygg och bekväm. För att kunna arbeta i lugn och ro är det viktigt att veta att det exempelvis finns en beredskap mot bränder och olyckor. Utan ett rejält brandskydd är risken stor att du och dina anställda oroar er för vad som kan hända om det värsta tänkbara inträffar. Det kan ha i sin tur ha en negativ inverkan på produktion, arbetsmoral och andra viktiga faktorer i ett företag. Framför allt är det en risk som inget seriöst företag bör utsätta sina anställda för. Lyckligtvis är det relativt enkelt att göra stora förbättringar när det kommer till relationen mellan brandolyckor och arbetsmiljö.

Brandvarnare räddar liv

Du kan på egen hand skapa goda förutsättningar för beredskap. Ett led i det är att skaffa ett skyddsombud. Varje företag bör ha ett skyddsombud som ser till att det finns någon med ansvar för brandsäkerhetsfrågor. Ett skyddsombud har i uppdrag att lösa praktiska frågor som ser till att alla på arbetsplatsen kan känna sig trygga. Det är också skyddsombudet som du kan kontakta om du har några funderingar kring arbetsmiljön. En av dessa praktiska punkter kan vara att köpa in brandutrustning till företaget. En enkel åtgärd som att sätta upp en brandvarnare kan rädda liv om olyckan är framme.

Förbered er med övningar

Andra åtgärder kan också se till att du vet precis vad du ska göra om det sker en större brand eller annan form av olycka. Med en tydlig uppsamlingsplats för alla som jobbar i byggnaden slipper det råda kaos och förvirring om det bryter ut en brand. Det enklaste sättet att se till att alla är införstådda med vad som gäller är att arrangera regelbundna brandövningar. Då utrymmer ni lokalen och anvisar alla till rätt plats för att vara förberedda på olyckshändelser.