Att kunna ge varandra feedback

På en arbetsplats är det mycket viktigt att kunna ge feedback, oavsett vilken skillnad det kan finnas i vilken position man arbetar på. Detta betyder att man måste kunna ge beröm så väl som kritik på ett bra sätt. Sättet man ger feedback kan leda till bättre eller sämre resultat i framtiden, och att veta vad som skiljer bra från dålig feedback är därför ovärderligt för ett företag.

Att veta hur man ger bra feedback är inte alltid så lätt, speciellt när det handlar om kritik. Det detta bottnar i är ju dock konsten att kunna kommunicera och verkligen uttrycka det man vill ha sagt på bästa möjliga sätt. Vilket på många sätt och vis är en konstform och något man måste lära sig. Det går absolut att göra på egen hand, men det är oftast snabbare och lättare att lära sig från någon som verkligen har förståelse för ämnet.

Ett av de viktigaste delarna i feedback är att skapa en känsla av trygghet. När vi känner oss trygga är vi mycket mer benägna att ta åt oss kritik, speciellt konstruktiv kritik. För att lägga grunden för detta är det viktigt att skapa en öppen kommunikation och göra det klart och tydligt för alla att det är okej och till och med uppskattat när anställda kommer med konstruktiv kritik över olika områden.

Det är också viktigt att man inte visar omedelbar frustration över misstag och fel som dyker upp. Om målet är att undvika detta kan man inte behandla situationen som ett tillfälle att avreagera sig själv. Känslorna man känner är det bättre att hålla inne för stunden och försöka vara saklig kring ämnet. Det kan dock finnas tillfällen där det är bäst att först försöka lugna personen och visa förståelse och sympati. Annars kan trygghetskänslan utebli, vilket kan leda till att denne inte tar till sig kritiken, hur konstruktiv den än var.

Se även till att vara specifik, oavsett om det gäller beröm eller kritik. Att bara säga ”bra jobbat” känns mer som en plattityd, speciellt efter de första antalet gånger det händer. Ge alltid konkreta exempel på vad som gjorts bra och vad som måste göras bättre,