Posts in Category: Tips

Få det rent och snyggt på kontoret

Det är väldigt viktigt att arbetsplatsen är trivsam på alla sätt. Därmed är det viktigt att hålla det rent och hygieniskt.

När golven behöver rengöras kan det verka krångligt och tidskrävande, men faktum är att det inte alls behöver vara det. När det är dags att boka tid för mattvätt i Stockholm är detta ett givet alternativ. Därmed får du bästa tänkbara hjälp med att få rent både heltäckningsmattor och annat golv. Dessutom all slags golvvård. För att ge några alternativ, dammfri golvslipning och betongslipning.

Öka trivseln på arbetsplatsen

Vi spenderar många timmar på vårt jobb, därför är det viktigt att det är rent och fräscht på kontoret. Golvet är viktigare än vi kanske föreställer oss. Med en uppfräschning av golvet, tillsammans med övrig städning så blir det tillsammans en trivsam helhet. Att ta hjälp för att ta hand om golvet ordentligt, är en vettig investering för hela företaget. Därför är det värt att överväga att ta hjälp av ett kunnigt och professionellt företag som erbjuder allt du kan tänka dig inom golvvård.

 

Rent golv på kontoret

När golvet är strålande rent, kommer troligen personalen att notera detta. Därmed ökar trivseln, och tillsammans med en uppfräschning av hela arbetsplatsen kommer detta definitivt göra skillnad.

Få kontroll över företagets budget

Något som är avgörande i ett företag är den budget som man skapar. Det gäller att man har en budget som är relevant till det företag som man bedriver och den ska vara överskådlig och lätt att förstå.

Det är inte alltid det enklaste ett göra en budget och det kan kräva många timmar innan man kanske känner sig nöjd. Med hjälp får experter och speciella skapade budgetsystem så kan man förenkla arbetet med sin budget. De processer som krävs för detta kan effektiviseras på flera olika sätt och detta kan ett företag som Drake Analytics hjälpa till med. För varje år som går så kanske man har behov att förändra sitt arbetssätt med sin budget. Drake Analytics har tagit fram ett verktyg som är anpassningsbart för den verklighet som företaget lever i. Det kan ha tillkommit nya verksamheter som ska in i den budgetplanering som man arbetar med. Behoven kan ha förändrats under det senaste räkenskapsåret.

Man kanske arbetar i ett bokföringsprogram som man gärna vill hålla kvar vid. Det system som man kommer att använda kan integreras på flera olika sätt i befintliga system. På så sätt så hjälper systemet till att maximera det arbete som man lägger ner på sin budget. Det gäller att få fram smidiga lösningar både för sin budget men också prognoser och olika typer av rapporteringar. Man ska kunna analysera det man arbetar med på ett smidigt sätt och få fram det man planerat på ett snyggt sätt. Genom att använda sig av Drake Analytics verktyg så kommer ert företag att kunna skapa sin budget på ett smidigare sätt än tidigare.

Framgångsrikt företag

Att bli framgångsrik som företagare är nog något som de flesta önskar sig. Nu är det inte så enkelt att bara starta upp ett företag och bli framgångsrik. Det ligger hårt arbete bakom alla framgångsrika företag. Inget gör sig själv utan man får arbeta hårt för att nå den framgång som man önskar sig. Man kan likna med elitidrottspersoner som tränar år efter år får att eventuellt lyckas i något mästerskap.

Det är inte alla som blir framgångsrika men ändå driver sina företag och får det att gå runt. Det kan vara kämpigt ibland att få det att gå ihop. I vissa fall kanske man till och med måste låna pengar för att tjäna pengar. Hos A5 kan du jämföra olika företagslån och hitta något som eventuellt kan passa just ditt företag. Låt inte lån skrämma dig utan om du vet att detta är en tillfällig lösning för att du ska kunna investera i något och tjäna ännu mer pengar så är det något som bör göras.

Att skapa en budget är viktigt för att hålla koll på sin ekonomi. Framförallt att hålla sig till budget gör att du får en stabilare ekonomi och bättre koll på företagets finanser. Det är ju inte skrivit i sten den budget som lagts men ett bra styrmedel på hur företagets ekonomi ska skötas och hur man som företagare ska förhålla sig till sin ekonomi. Det kan hända sker där det kostar mer än vad man beräknat och då kan ett företagslån vara det som räddar företaget i just den situationen.

En säker arbetsmiljö på företaget

De flesta företag har ett bra tänk kring säker arbetsmiljö och arbetar för att det ska vara så för den personal som arbetar på företaget. Ta vare den lag om arbetsmiljö som tagits fram så blir det enklare att veta hur man ska anpassa sitt företag och skapa en bättre arbetsmiljö. Tillsammans så kan man göra stora förändringar som blir till det bättre på en arbetsplats.

Man ska inte behöva känna sig orolig när man går till sin arbetsplats. Utan det gäller att man har en så god arbetsmiljö som möjligt så att personalen känner sig trygg och säker. Det gäller både den fysiska arbetsmiljön likaväl som den psykosociala miljön som finns på en arbetsplats. Prata med ert arbetsmiljöombud om det är något som ni vill ska förbättras.

Om det är något ni saknar på er arbetsplats som skulle kunna tillföra ytterligare säkerhet prata med ert arbetsmiljöombud. Exempelvis så kanske det skulle kunna finnas en hjärtstartare som faktiskt skulle kunna rädda liv om någon situation skulle uppstå med tillfälligt hjärtstopp av någon i personalen eller någon som besöker företaget.

Se även till att få behövlig utbildning i HLR och första hjälpen. Det är en stor fördel om så många som möjligt på arbetsplatsen har dessa kunskaper. De har man inte bara användning för på sin arbetsplats utan kanske även får nytta av dessa om det skulle hända något på sin fritid. Nu hoppas vi att man aldrig ska behöva använda dessa kunskaper som är så värdefulla att inneha.

Rent och snyggt på företaget

Bedriver man en verksamhet där det finns ett antal anställda och en arbetsplats med kontor så gäller det att hålla efter och se till så det är rent och snyggt på företaget. Till en början så kanske man har den tid som krävs att städa sina kontorsutrymmen själv. Men allt eftersom företag växer och får mer arbete så kommer det att bli mindre tid för städning och underhåll av lokaler.

Det finns en stor fördel med att anlita andra företag som kommer in och hjälper till med städning och annat. Finns det fina trägolv i företagets lokaler så gäller det att dessa underhålls på bästa sätt. Ta kontakt med Ångtvättbilen som har denna tjänst att med rätt golvvårdsmetod underhålla de trägolv som finns i lokalerna. Oftast så sker det rengöring av golven och efter denna rengöring så lägger man en form av olja och vax som klarar påfrestningen på ett kontorsgolv.

Lunch och fikarum bör regelbundet hållas efter och det är inte ovanligt att man möts av lapp om att din mamma inte jobbar här. Se till att plocka in muggar, tallrikar, glas och bestick i diskmaskinen och skapa rutiner om när den ska köras. Plocka ur diskmaskinen när den gått klart och håll rent och snyggt på diskbänk för allas trevnad. Om alla hjälps åt med detta så behöver ingen reta upp sig på att det ser ut som det gör ibland i fika/lunchrummet.

Bli mer organiserad i ditt arbete

Ett oorganiserat arbetsflöde kan i längden göra stor skada i ditt dagliga arbete. Även du tekniskt sett endast förlorar lite tid här och där, är det på sikt en hel del tid du slösar bort. Men om du bara lägger ned lite tid och energi på att etablera goda rutiner och eliminera de moment som kostar tid kan du skapa ett mycket mer organiserat och effektivt arbetsflöde.

Lär dig sätta deadlines

Att tidigt besluta när något ska vara klart är i regel väldigt positivt. Men om du arbetar med uppgifter som oftast bara behöver göras någon gång under månaden eller veckan, är det lätt hänt att saker och ting skjuts på lite väl mycket. Försök därför att sätta mjuka och hårda deadlines för saker och ting kontinuerligt under tiden framöver så du periodvis kan checka av hur du ligger till med allt.

Anteckna mer under dagen

Ju fler saker du har nedskrivna någonstans desto bättre organiserad kan du ofta vara. Men det spelar självfallet även en roll var du skriver ned allt. Om du fyller upp hela din arbetsplats med dussintals post-it-lappar kan du nog behöva göra lite omstrukturering. Många gör sina viktiga anteckningar på mobilen idag, men det är fortfarande praktiskt med gamla hederliga analoga lösningar som en filofax. Äger du inte en sådan kan du titta in på exempelvis Kalenderkungen och skaffa en.

Avbryt inte arbetet hela tiden för andra uppgifter

I den mån det är möjligt i ditt arbete bör du inte avbryta det du håller på med för andra arbetsuppgifter eller liknande. Ett klassiskt exempel på detta är att kontinuerligt kolla mailen så fort något kommer in. Få mail behöver läsas och ge svar på sekunden de kommer in. Om du av någon anledning inte riktigt kan vänta tills arbetsuppgiften är färdig för att hantera saker som dyker upp runtomkring dig bör du åtminstone besluta vissa tider då du tar itu med dem.

 

Lönsamhet före tillväxt

Många nya företagare ställer in blicken på tillväxt tidigt med tron att detta kommer vara hur man mäter företagets framgångar. Men medan det absolut finns positiva aspekter av tillväxt kan det också vara riskabelt att växa när företaget egentligen inte är redo. Ett mycket mer hälsosamt fokus är ofta att först satsa på lönsamheten. Även under de mest fördelaktiga situationerna kommer tillväxt med en del utmaningar som måste tacklas omgående. Sitter man dock i helt fel position kan det vara rent skadligt för företaget att växa snabbt.

Tillväxt kan betyda olika saker för olika verksamheter. För somliga betyder det mer kunder, för andra större eller mer komplexa projekt. Få man in fler kunder men saknar personalen att hantera alla på ett bra sätt riskerar alla kundrelationer att bli lidande. Och tar man sig av för stora eller för komplexa projekt utan den nödvändiga expertisen eller infrastrukturen att hantera dem kan man göra allvarligt skada på sitt varumärke. Arbetsbelastningen för vissa eller alla medarbetare riskerar också att bli för hög, vilket kan leda till att man börjar tappa personal och nyckelpersoner i företaget. Och blir ju situationen genast mycket sämre.

Med fokus på lönsamheten kan man dock effektivisera sin verksamhet och se till att man förbereder ordentligt för tillväxt i framtiden. När man har bra verktyg som går att skala uppåt kan man känna sig mycket säkrare i sin satsning på tillväxt och allt vad det innebär.

 

Egen företagare och gravid – hur fungerar det?

Enligt statistik från tidigare år har man estimerat att omkring tre av tio egenföretagare är kvinnor. Många var verksam inom hårvårdsbranschen, arbetade som konsult i en av många branscher eller drev restaurang eller liknande verksamheter. Många kvinnor kombinerade dessutom företagande med anställning i större utsträckning än män. En fråga som dock kan dyka upp när man som kvinna driver eget är vad som händer när man blir gravid?

Graviditetspenning är det första man kan titta på. Detta är något man kan få om man antingen har ett fysiskt ansträngande jobb eller om man utsätts för vissa risker i arbetsmiljön. Kravet är att man måste vara borta minst en fjärdedel av den vanliga arbetstiden för att detta ska gälla. För personer med anställning gäller också att man inte ska kunna bli omplacerad av sin arbetsgivare till ett arbete som är mindre fysiskt krävande och inte utsätter en för risker.

Som egen företagare ansvarar man dock själv för sin arbetsmiljö. Om det finns risker i arbetsmiljön som inte kan undvikas måste man styrka detta genom att få det bekräftat av en arbetsmiljöspecialist och sedan skicka in en speciellt läkarutlåtande. Vad dock som räknas som risker har genom åren varit omdebatterat och kritiker har menat att för många faktiskt får avslag på detta. Dessa personer har då blivit tvungen att ta ut sin föräldrapenning redan innan barnet föds.

Vad som är fysiskt ansträngande kan många gånger vara subjektivt då vi inte alla arbetar utifrån samma förutsättningar. Något som uppfattas som ansträngande för en person kanske inte räknas som detta enligt de bestämmelser som finns idag. Då kan det vara smart att försöka avlasta bördan på ett eller annat sätt. Något som ett stödbälte kan vara till stor hjälp under de senare månaderna. På Graviditetskollen kan man titta närmare på exempel av dessa.

Driver man dock sin verksamhet i bolagsform räknas man som anställd i företaget då bolaget är sin egen juridiska person. Varpå det blir väldigt viktigt att ta ut och redovisa sin lön för att en sjukpenninggrundande inkomst att basera föräldrapenningen på.

Vägar till framgång

Det finns olika vägar till framgång och det kan vara svårt att hitta ett recept som kan fungera för alla. Det är väldigt individuellt hur man lyckas i livet och många vittnar om att det ligger som oftast hårt arbete bakom framgångarna. Ingenting kommer gratis utan det gäller att man lägger ner både pengar, tid och energi för att lyckas på något sätt.

Förvisso å kanske någon väljer att ta till ortodoxa metoder och kontaktar exempelvis de som kan spå för att se vad som kommer att hända i framtiden. Huruvida de tar sina beslut utifrån denna vetskap eller inte är helt upp till var och en att göra. Det som är helt klart är att alla väljer själva hur man ska arbeta för att nå dit man vill. Det skiljer sig mellan oss alla och det finns som sagt inga genvägar utan det gäller att i de flesta fallen att arbeta hårt får sina framgångar.

Som oftast så har man som företagare siffror att gå på hur läget förändrats i företaget. För att man ska utvecklas som företag så gäller det att kunna välja huruvida man ska göra för att nå sina mål. Det kan vara fråga om investeringar av olika slag för att nå dit man vill. Det kan också röra sig om mindre trevliga uppgifter som att minska på personalstyrkan. Det är inte alltid lätt att nå framgången och det kan krävas mer eller mindre behagliga beslut som måste tas. Oavsett så vill vi önska lycka till!

Att sätta ihop ett hemmakontor

Är du kanske i startgroparna till att starta ett företag eller är du kanske redan en etablerad företagare? I vilket fall så kan du ha stor nytta av ett kontor i hemmet där du kan göra lite extraarbete eller komma igång med ditt nya projekt. Vi tänkte ge några tips på hur du får ett trevligt och funktionellt hemmakontor!

Utrustning

Den som redan arbetat på ett kontor är nog medveten om hur viktig utrustningen kan vara för att kunna jobba effektivt. Det är inte säkert att alla behöver samma utrustning, men det finns en del saker som är ett måste i ett bra kontor. Några exempel på sådan utrustning kan vara: anteckningsblock, pärmar, häftapparat och självfallet några olika pennor. I och med att fler och fler saker digitaliseras så kan mycket förvisso skötas med en dator, men du kommer ändå med största sannolikhet att stöta på tillfällen när dessa kommer till användning.

Förvaring

För att du ska kunna vara effektiv så är det viktigt att kunna vara organiserad. Kom ihåg att bra förvaring också ska vara lättillgänglig! Skulle du ständigt behöva gå iväg för att kunna komma åt dina saker så kommer det troligtvis bara sluta med att de får ligga framme för att slippa att kliva upp. Det finns mängder av smarta hyllor och lådor för just detta ändamål, det gäller bara att hitta något som passar dig!

Ett kontor behöver inte vara sterilt

När du tänker på ett kontor så är chanserna stora att du tänker på ett väldigt sterilt rum med ett skrivbord, en dator och några lådor. Så behöver det absolut inte vara! Kom ihåg att ett hemmakontor är en plats i ditt hem och kan därför vara mer personligt än det skulle varit på en arbetsplats!