Egen företagare och gravid – hur fungerar det?

Enligt statistik från tidigare år har man estimerat att omkring tre av tio egenföretagare är kvinnor. Många var verksam inom hårvårdsbranschen, arbetade som konsult i en av många branscher eller drev restaurang eller liknande verksamheter. Många kvinnor kombinerade dessutom företagande med anställning i större utsträckning än män. En fråga som dock kan dyka upp när man som kvinna driver eget är vad som händer när man blir gravid?

Graviditetspenning är det första man kan titta på. Detta är något man kan få om man antingen har ett fysiskt ansträngande jobb eller om man utsätts för vissa risker i arbetsmiljön. Kravet är att man måste vara borta minst en fjärdedel av den vanliga arbetstiden för att detta ska gälla. För personer med anställning gäller också att man inte ska kunna bli omplacerad av sin arbetsgivare till ett arbete som är mindre fysiskt krävande och inte utsätter en för risker.

Som egen företagare ansvarar man dock själv för sin arbetsmiljö. Om det finns risker i arbetsmiljön som inte kan undvikas måste man styrka detta genom att få det bekräftat av en arbetsmiljöspecialist och sedan skicka in en speciellt läkarutlåtande. Vad dock som räknas som risker har genom åren varit omdebatterat och kritiker har menat att för många faktiskt får avslag på detta. Dessa personer har då blivit tvungen att ta ut sin föräldrapenning redan innan barnet föds.

Vad som är fysiskt ansträngande kan många gånger vara subjektivt då vi inte alla arbetar utifrån samma förutsättningar. Något som uppfattas som ansträngande för en person kanske inte räknas som detta enligt de bestämmelser som finns idag. Då kan det vara smart att försöka avlasta bördan på ett eller annat sätt. Något som ett stödbälte kan vara till stor hjälp under de senare månaderna. På Graviditetskollen kan man titta närmare på exempel av dessa.

Driver man dock sin verksamhet i bolagsform räknas man som anställd i företaget då bolaget är sin egen juridiska person. Varpå det blir väldigt viktigt att ta ut och redovisa sin lön för att en sjukpenninggrundande inkomst att basera föräldrapenningen på.