En säker arbetsmiljö på företaget

De flesta företag har ett bra tänk kring säker arbetsmiljö och arbetar för att det ska vara så för den personal som arbetar på företaget. Ta vare den lag om arbetsmiljö som tagits fram så blir det enklare att veta hur man ska anpassa sitt företag och skapa en bättre arbetsmiljö. Tillsammans så kan man göra stora förändringar som blir till det bättre på en arbetsplats.

Man ska inte behöva känna sig orolig när man går till sin arbetsplats. Utan det gäller att man har en så god arbetsmiljö som möjligt så att personalen känner sig trygg och säker. Det gäller både den fysiska arbetsmiljön likaväl som den psykosociala miljön som finns på en arbetsplats. Prata med ert arbetsmiljöombud om det är något som ni vill ska förbättras.

Om det är något ni saknar på er arbetsplats som skulle kunna tillföra ytterligare säkerhet prata med ert arbetsmiljöombud. Exempelvis så kanske det skulle kunna finnas en hjärtstartare som faktiskt skulle kunna rädda liv om någon situation skulle uppstå med tillfälligt hjärtstopp av någon i personalen eller någon som besöker företaget.

Se även till att få behövlig utbildning i HLR och första hjälpen. Det är en stor fördel om så många som möjligt på arbetsplatsen har dessa kunskaper. De har man inte bara användning för på sin arbetsplats utan kanske även får nytta av dessa om det skulle hända något på sin fritid. Nu hoppas vi att man aldrig ska behöva använda dessa kunskaper som är så värdefulla att inneha.