Lönsamhet före tillväxt

Många nya företagare ställer in blicken på tillväxt tidigt med tron att detta kommer vara hur man mäter företagets framgångar. Men medan det absolut finns positiva aspekter av tillväxt kan det också vara riskabelt att växa när företaget egentligen inte är redo. Ett mycket mer hälsosamt fokus är ofta att först satsa på lönsamheten. Även under de mest fördelaktiga situationerna kommer tillväxt med en del utmaningar som måste tacklas omgående. Sitter man dock i helt fel position kan det vara rent skadligt för företaget att växa snabbt.

Tillväxt kan betyda olika saker för olika verksamheter. För somliga betyder det mer kunder, för andra större eller mer komplexa projekt. Få man in fler kunder men saknar personalen att hantera alla på ett bra sätt riskerar alla kundrelationer att bli lidande. Och tar man sig av för stora eller för komplexa projekt utan den nödvändiga expertisen eller infrastrukturen att hantera dem kan man göra allvarligt skada på sitt varumärke. Arbetsbelastningen för vissa eller alla medarbetare riskerar också att bli för hög, vilket kan leda till att man börjar tappa personal och nyckelpersoner i företaget. Och blir ju situationen genast mycket sämre.

Med fokus på lönsamheten kan man dock effektivisera sin verksamhet och se till att man förbereder ordentligt för tillväxt i framtiden. När man har bra verktyg som går att skala uppåt kan man känna sig mycket säkrare i sin satsning på tillväxt och allt vad det innebär.