Personlig coach

personlig utveckling

Coachning är inte längre något som endast elitidrottare och landslag har. Idag används ordet ofta i många andra bemärkelser inom både privat och affärsliv.

Personlig utveckling

Personlig utveckling är ett ord som blivit mycket välanvänt inom både näringslivet och privat. Konceptet kommer från bland annat psykoanalysen, skapad av psykologen Sigmund Freud. Där är den personliga utveckling något som fortgår under en persons hela liv. Idag försöker många ta kontroll över sin egna personliga utveckling och leda sig själv i rätt riktning. Detta görs ofta tillsammans med just en coach.

Ett bra exempel på den typ av utmaning man stöter på inom personlig utveckling och som en coach kan hjälpa till med hittar vi på coachen Charles Sandströms hemsida. Där skriver han på sin sida om coachning att en klassisk inre konflikt man kan behöva ha hjälp med är viljan att starta eget företag samtidigt som tryggheten i en inkomst från anställning är viktigt. Eller så kanske det handlar om rädslan för att acceptera en befordran till ny chefsposition med större ansvar. Att navigera sig igenom dessa frågor ensam är mycket svårt och en person med kompetens inom personlig utveckling kommer då väl till pass.

Tekniker

Det finns idag olika sätt att se på hur man skall arbeta med coachning. Charles Sandström som nämndes ovan arbetar till exempel med psykosyntes som är en alternativ terapiform grundad av en av Sigmund Freuds elever. Detta är en av de mer vanliga sätten att arbeta med coachning idag.

Hur man arbetar under coachningsessionerna varierar även beroende på vad man har för målsättning samt vilka det är som går där. Ibland så är coachningarbetet inte med en individ utan istället med en grupp så som ett företag eller en avdelning. Då brukar det hela kallas för Team coachning eller Business coachning.