Positiv arbetsmiljö

Att finnas i en god arbetsmiljö innebär att man kanske utför ett bättre arbete, det känns som naturligt om klimatet på en arbetsplats genomsyrar glädje och positivitet så hjälper det till att göra företaget framgångsrikt. Det finns säkert de som tycker annorlunda, men det är inte det denna artikel ska handla om.

Att bygga en god arbetsmiljö kan ta sin tid, mycket handlar om att ledning och chefer förstå detta och vill arbeta för detta. Att få med alla på tåget mot en trevligare och mer glädjefylld arbetsplats. Arbetsglädje är något som alla behöver och genom att anlita konsulter som hjälper till med planering av kickoffer eller kommer och håller föreläsningar så detta förändras innebär att företaget är på god väg. Kom bara ihåg att olika personer motiveras av olika saker och det finns därför inte ett sätt att finna arbetsglädjen som kommer att passa alla.

Inom företag som växer så kanske det krävs lite extra arbete då det kommer in ny personal och som inte riktigt vet vilken företagskultur som det arbetas mot och hur det fungerar på företaget. Det tar alltid ett tag att hitta sin plats som ny och att anpassa sig i den nya företagskultur som finns. Det gäller att växa tillsammans så både ledning och anställda i grunden utnyttjar de resurser som finns och låta den arbetsglädje som finns smitta av sig till de senaste anställda.

Samtidigt blir det ju också en del av rekryteringsprocessen att se till att personer man anställer bedöms kunna passa in i den arbetsmiljö man har etablerat. Detta är så klart inte alltid det enklaste, men genom att veta hur man ställer bra frågor under en intervju kan man lättare komma att lära känna kandidater väldigt tidigt och få en bättre uppfattning om deras värderingar överensstämmer med företagets och den kultur man har skapat.

Man kan inte ta något för givet utan det gäller att man arbetar för de mål man satt och att man även jobbar med att bibehålla den arbetsglädje man lyckats skapa. Låt alla bli hörda och ge utrymme för olikheter, låt glädjen som finns smitta av sig till de som kommer in som ny på en arbetsplats.